Tegnsætning

Fra Skrivekunst.dk

Komma

På dansk er der én central valgfrihed hvad kommatering angår:

 • Grammatisk komma: komma foran ledsætninger, dvs. med startkomma.
 • Nyt komma: ikke komma foran ledsætninger, dvs. uden startkomma.


Dansk Sprognævn anbefaler, at man ikke bruger startkomma. Uanset om man vælger at sætte startkomma eller ej, skal man følge samme praksis indenfor samme tekst.

Ved kommatering defineres en sætning altid som eksplicit subjekt + eksplicit finit verbum.

Forkerte kommaer er markeret med en stjerne: *

Regler

Der skal sættes komma:


Der kan sættes komma:

 • foran ledsætninger

I opremsninger

Sideordnede led i stedet for og, men, eller:

 • De serverede te, kaffe og juice i toget.
 • Øjet var både rødt, grønt, gult og blåt! (NB. Et rødt svensk hus)
 • Professor, dr.phil. Ole Togeby
 • Retskrivningsloven, § 3, stk. 3
 • Hun blev meget, meget sur over hans dårlige opførsel.


Ved hjælp af semikolon kan du inddele en opremsning i grupper (jf. RO §44,3):

 • I tasken var der: bukser, shorts, nederdele; skjorter, bluser, soltoppe; sokker, strømper, leggings; en toilettaske med tandbørster, tandtråd, solcreme, håndsæbe, makeup; bøger, arbejdspapirer, kuglepenne, blyanter, viskelæder.

Komma mellem selvstændige sætningsdele

 • Kom her hen, din kleppert
 • Øv, nu gik den i stykker
 • Kan du ikke høre efter, for pokker
 • Du er medlem af Fagudvalget, ikke?
 • Peter, ham kan vi vel stole på?
 • Han er en sær snegl, ham Peder Wessel
 • Pigen sad i køkkenkrogen, tavs og mut
 • Hun drak alt for meget rødvin, især til skolefesterne.
 • Kaffe er ikke godt for nattesøvnen, særlig om aftenen.


Vær opmærksom på at der intet komma er ved infinitiv:

 • I forbindelse med planerne om at etablere en betalingsring i København*, har FDM sendt dette brev til en række omegns-borgmestre samt til de relevante ordfører hos Folketingets partier.

Komma mellem helsætninger

 • Hun kørte i bil, og han cyklede.
 • Planten var død, for den havde stået udenfor i hård frost.
 • Du er velkommen, men du skal først betale ved indgangen.
 • Planten var død, var den!
 • Hun købte den røde kjole, gjorde hun!
 • Hun kom, og han gik.


Der optræder ikke nødvendigvis nogen konjunktion mellem helsætninger:

 • Hun kørte i bil, han cyklede.
 • Planten var død, den havde stået udenfor i hård frost.
 • Du er velkommen, du skal først betale ved indgangen.
 • Vent til det er din tur, råbte han.
 • “Jeg sender brevet videre” , sagde hun, “Vil du svare på det?”
 • Lars tabte, Helle vandt.
Komma og ufuldstændige helsætninger

Sæt komma ved ufuldstændige helsætninger uden verbal:

 • Han gik til venstre, og jeg til højre.
 • Hunden løb af sted, og pigen efter den.


Sæt ikke komma ved ufuldstændige helsætninger uden subjekt:

 • Han gik og arbejdede i haven.
 • Hun tog toget og ankom godt til København.

Komma efter ledsætninger

 • Hvis ikke I holder op med det her, springer jeg i luften.
 • De der vil, kommer langt i denne organisation.
 • Hans påstande om at borgmesteren er korrupt, holder ikke i byretten.

For at finde en ledsætnings slutning skal man afgøre hvor meget der hører til sætningens hovedverbum.

Man skal spørge:


Kommaet skal stå efter det sidst tilknyttede led.

Hvis man ikke sætter startkomma sættes der ikke komma efter en ledsætning hvis den efterfølges af en ny ledsætning som er underordnet den første. Først når man bevæger sig op eller hen ad sætningstrappen, sættes der igen komma.

Komma foran ledsætninger

 • Jeg skriger, hvis jeg hører mere om kommaer.
 • De, der vil, kan få, hvad de synes, de fortjener.
 • Jeg synes bare, at problemet er vigtigt.


Ved grammatisk kommatering skal der altid komma foran ledsætninger – uanset hvad!

Sprognævnet anbefaler at man ikke sætter komma foran ledsætninger med mindre man ønsker at understrege indholdet som perifert.

Altså komma foran ikke-restriktive ledsætninger (d.s.s. parentetiske) og intet komma foran restriktive ledsætninger (d.s.s. bestemmende). Hvis man kan tilføje et demonstrativt pronomen til substantivet uden at ændre på betydningen, er ledsætningen restriktiv, og der sættes intet komma

"Bussen, ? der kører til Nysted, afgår om en halv time."

 • Hvis man fortæller noget om den bus der holder ude på pladsen, som alle kan se, og som i øvrigt kører til Nysted, er ledsætningen parentetisk, og der sættes komma i begge systemer.
 • Hvis man fortæller noget om en bestemt størrelse, nemlig bussen-der-kører-til-Nysted, er ledsætningen bestemmende, og der sættes ikke komma efter det nye system.
 • Test med demonstrativt pronomen: "Den bus der kører til Nysted, afgår om en halv time."


"Han lovede at aflevere bøgerne, ? som lå på bordet."

 • Hvis man mener at alle de bøger som skal afleveres, i øvrigt ligger på bordet, er ledsætningen parentetisk og der sættes komma i begge systemer.
 • Hvis man mener at de bøger der ligger bordet, udgør en specifik gruppe af alle de bøger som skal afleveres, er ledsætningen bestemmende, og der sættes ikke komma efter det nye system.
 • Test med demonstrativt pronomen: "Han lovede at aflevere de bøger som lå på bordet."


Efter navne er der normalt tale om parentetiske ledsætninger (med komma): "Christian IV, som vi jo kender som en stor ødeland, var en stor kunstmæcen."

Efter pronomen er der normalt tale om bestemmende ledsætninger (uden komma): "Ham vi gav en skilling til natlogi, drak pengene op."

Efter verbalsubstantiver er der normalt tale om bestemmende ledsætninger (uden komma): "Den løsning at Christian selv havde begået mordet, dæmrede først langsomt."

Faldgruber

Tungt konjunktional kan få dig til at sætte komma:

 • "Jeg ved ikke*, hvilken af de to brødre der er mest åndssvag at høre på."
  • Grammatisk komma: "Jeg ved ikke, hvilken af de to brødre der er mest åndssvag at høre på."
  • Nyt komma: "Jeg ved ikke hvilken af de to brødre der er mest åndssvag at høre på."
 • "Vi var i tvivl om*, hvilket af de to forslag vi skulle foretrække."
  • Grammatisk komma: "Vi var i tvivl om, hvilket af de to forslag vi skulle foretrække."
  • Nyt komma: "Vi var i tvivl om hvilket af de to forslag vi skulle foretrække."


Tungt fundamentfelt kan få dig til at afslutte med komma:

 • "Efter at have fyldt sine forrådskamre og aftvunget sine gamle fjender et løfte om fortsat troskab,? drog Olaf Trygvason mod den danske konge."
  • "Efter at have fyldt sine forrådskamre og aftvunget sine gamle fjender et løfte om fortsat troskab drog Olaf Trygvason mod den danske konge."
 • "Med baggrund i psykoanalysens opfattelse af barnets situation,? vil vi gerne her hævde at (…)"
  • "Med baggrund i psykoanalysens opfattelse af barnets situation vil vi gerne her hævde at (…)"
 • "Min fætter Jonas’ sejr over August Schmidt i skak sidste lørdag i Århus Skakklub,? kom helt bag på alle."
  • "Min fætter Jonas’ sejr over August Schmidt i skak sidste lørdag i Århus Skakklub kom helt bag på alle."


Typiske konjunktionaler kan få dig til at sætte komma:

 • "Han er ikke,? som de andre."
  • "Han er ikke som de andre."
 • "De har alligevel besluttet,? ikke at tage til Spanien i ferien."
  • "De har alligevel besluttet ikke at tage til Spanien i ferien."


Ingen af disse to sætninger skal have komma. I begge tilfælde mangler der et finit verbum; reglen om selvstændige sætningsdele kan heller ikke anvendes.

Eksempler

"Den film jeg så i går var kedelig."

Ikke-prøven: "Den film jeg ikke så i går var ikke kedelig." Dermed viser det sig at jeg så i går er en ledsætning, og der skal derfor komma efter men ikke nødvendigvis inden den: "Den film(,) jeg så i går, var kedelig."

"Den mand(,) jeg snakkede med i går, er forsvundet." Da jeg snakkede med i går er udpegende/restriktiv skal der ikke være komma foran, hvis ikke startkomma benyttes.

"Peter, som jeg snakkede med i går, er forsvundet." Da som jeg snakkede med i går er parantetisk er komma både før og efter obligatorisk.

Men de er begge relativsætninger og indgår begge i substantivfraser.


I disse to (autentiske) eksempler har journalisten glemt at markere slutningen på en ledsætning (selv om startkommaet er på plads):

 • "Politiet valgte at tilkalde Rullemarie, der kan demontere bomber(,) og hunde fra Farum Kaserne."
 • "Det har haft en lige så markant indvirkning på den måde, man anvender arealerne på(,) og dermed på landskabets udseende."

Hvordan kunne man have vidst det?

 • "Politiet valgte at tilkalde Rullemarie, der kan demontere bomber og hunde fra Farum Kaserne."
  • Her skal man stille to spørgsmål:
   1. Hvad demonterer Rullemarie ? (NB. tilknyttede valensled)
   2. Hvad tilkalder politiet ? (NB. tilknyttede valensled)
 • "Det har haft en lige så markant indvirkning på den måde, man anvender arealerne på, og dermed på landskabets udseende."
  • Man skal spørge hvilket af verballeddene “og dermed på landskabets udseende” hører til:
   1. ’have en indvirkning på’ eller
   2. ’anvende … på’

Komma kan udelades fordi ledsætningen giver en information der er relevant for at forstå oversætningen:

 • "Skanderborg, ? der ligger tæt på Søhøjlandet, er også blevet interessant for huskøbere i de senere år."
 • "Habermas, ? der er en af Tysklands vigtigste filosoffer, er efterhånden også kendt og elsket i Frankrig."


Komma kan sættes fordi ledsætningen (måske?) ingenting har med ordren at gøre, og dermed kan opfattes som parentetisk.

 • "De folk derovre,? der pjatter rundt med ænderne, skulle gå et andet sted hen og larme."

Kommafejl kan ofte optræde ved tunge fundamentfelter:

 • "I relation til den igangværende debat om konsekvenserne af en betalingsring i København*, vil FDM på vegne af bilisterne gerne fremsætte vores synspunkter til de videre politiske drøftelser og overvejelser."
 • "Ifølge tælledata fra Københavns kommune*, er trafikken faldet markant i indre København."

"Betalingsringen vil medføre, at en familie hvor der dagligt pendles en eller flere gange over betalingsringen, årligt får mindst 11.100 kroner mindre til rådighed."

 • Grammatisk komma: "Betalingsringen vil medføre, at en familie, hvor der dagligt pendles en eller flere gange over betalingsringen, årligt får mindst 11.100 kroner mindre til rådighed."
 • Nyt komma: "Betalingsringen vil medføre at en familie hvor der dagligt pendles en eller flere gange over betalingsringen, årligt får mindst 11.100 kroner mindre til rådighed."

"Pas på forældre når I vælger skole til jeres børn." → "Pas på, forældre, når I vælger skole til jeres børn."


"Det var vist hvem der havde begået angrebet." → "Det var vist, hvem der havde begået angrebet." – da der er ikke tale om en relativsætning.

Se også

Punktum

Kolon

Brug kolon ved ordret gengivelse, foran forklaringer, i betydningen nemlig mv., ikke semikolon.

Eksempler

Han sagde: “Kan du så holde op!”

Tasken indeholder: bukser, shorts, nederdele …

Semikolon

Brug semikolon ved at afgrænse relativt selvstændige dele af teksten (i stedet for punktum, jf. RO § 44,1)

Eksempler

Ole kunne ikke komme; han var syg. Til gengæld var Tine der.

Arbejdsdagen starter klokken 08.00 med rundstykker og kaffe; så kan arbejdet for alvor komme i gang.

Anførselstegn


Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.