25% færdiggjort

Humor

Fra Skrivekunst.dk

Humor er især anvendeligt som afveksling og lindring fra andre følelser, som middel til at skabe intimitet med en person og som middel til at skabe splid mellem personer.

Det er vigtigt at være opmærksom på at humor er mere subjektivt end mange andre typer af virkemidler i fortællinger, fx spænding.

Hvad er humor?

Humorforskere har overordnet tre bud på hvad humor er:

  • Overlegenhedsteorien: At vi morer os over at se andre være dummere end os selv.
  • Inkongruensteorien: At noget uventet får os til at grine.
  • Forløsningsteorien: At vi griner af det tabuiserede for at få afløb for forbudte tanker og følelser.

Principper

Komisk fald (en. comic drop): Når en person pludselig falder i agtelse pga. en kommentar eller hændelse. Hvis personen udsættes for faldet er kompetent og arrogant er det den læseren griner ad, men hvis personen der udsættes for et fald i forvejen er ‘langt nede’ (der slås nedad) vil den person som forårsager faldet i stedet falde i læserens agtelse. Godmodigt drilleri inkluderer ofte mindre komiske fald. Det er ofte sympatisk at udsætte sig selv for komiske fald. For megen brug af komiske fald kan få personer til at virke smålige og ondskabsfulde.

Komisk sammenstilling. (en. comic juxtaposition) Uventede sammenstillinger er ofte underholdende. Bemærk at denne type humor i højere grad vil gøre handlingen komisk frem for personerne, mens det komiske fald i højere grad vil gøre personerne komiske frem for handlingen; dette har betydning for hvor dramatisk handlingen skal være.

Trereglen (en. rule of three). Det er ofte særligt underholdende eller tilfredsstillende når andre typer humor konstrueres i sekvenser på tre elementer, så fx komiske fald eller sammenstillinger er den tredje i en sekvens, eller det først er den tredje i en sekvens der er det ventede element. Gentagelse.

Gentagelse. Gentagelser med variation. Det er vigtigt ikke at intensivere til det latterlige for hurtigt.

Typer

Personhumor: Når kilden til humor er den enkelte persons påfund og måden at se på verden omkring sig.

Relationshumor: Når kilden til humor er den måde særhederne hos to eller flere personer spiller sammen så de bliver tydeligere eller større. Ofte er det nært beslægtet med godmodigt drilleri.

Forhånelseshumor: Når især komiske fald benyttes til at nedgøre andre personer og dette er underholdende for læseren og/eller de andre personer.

Teksthumor: Ordspil, vitser osv.

Ofte er det en god idé at benytte flere typer af humor i en fortælling.

Ubearbejdede noter

Man fører læseren ned ad en vej som de tror de kender, og så overrasker man dem.

"subvert expectations" "subverting the subvertion og expectations"

"Character humor". At gøre noget med etablerede personer som giver mening og som samtidig subverts expectations

Vær forsigtig med at gøre humoren for forceret.

En effektiv tilgang er at gennemløbe forventede udfald og på den måde efterhånden nå frem til et tilstrækkeligt uventet udfald


Ironi

Bliv bedre til at skrive humor: Stop op når du synes noget i en bog eller film eller tv er særligt sjovt og prøv at gennemskue hvorfor det er så sjovt.

Hvis fortælleren fortæller vitserne tilhører teksten genren humor, mens personer der nogle gange er sjove ikke resulterer i at teksten nødvendigvis tilhører denne genre.


I scene-sequel-sekvensen er det især i sequel humor passer ind. Humor passer også ofte til at udforske personer.

Scott Adams humordimensioner

Scott Adams: Særligt anvendeligt til at analysere og forfine humor, men ikke til at finde på humor fra bunden.

  • Fræk
  • Begavet
  • Nuttet
  • Bizar
  • Ondskabsfuld
  • Genkendelig

Litteratur om humor


Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.