25% færdiggjort

Beskrivelse

Fra Skrivekunst.dk

Scener indledes ofte med en stemningsskabende indledning (en. establishing shot) der beskriver det overordnede miljø scenen foregår i. Ved indre fokalisering er det i så tilfælde vigtigt at nævne synsvinkelpersonen først, da læseren ellers kan blive forvirret over hvem der bærer synsvinklen. Når først miljøet er etableret kan løbende korte beskrivelser bruges til at forankre læseren i scenens miljø. Hvis der er for få løbende beskrivelser glider opmærksomheden på miljøet ofte bort for læseren, og scenen bliver desorienterende, men hvis der er for mange tynger der scenen.

Forankringen af læseren i scenen er især vigtig når der er tale om actionscener.

Husk at bruge alle relevante sanser i beskrivelserne:

  • Synssansen
  • Høresansen
  • Lugtesansen
  • Smagssansen
  • Berørings- og følesansen, herunder balancesansen m.fl.


Enhver beskrivelse karakteriserer både synsvinkelpersonen og det der beskrives.

Litteratur om beskrivelse


Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.