0% færdiggjort

Korrektur

Fra Skrivekunst.dk
Denne artikel er stadig ved at blive skrevet. Forhåbentlig varer det ikke særligt længe før jeg når til den. 🚧


Retskrivning

Tegnsætning

Udbredte fejl

Jeg eller mig

"Det er svært for Peter og *jeg." skal i stedet være "Det er svært for Peter og mig."

En række pronominer er inddelt i to former afhængigt af om de står som subjekt (nominativ) eller ikke subjekt, ofte objekt (oblik eller akkusativ/dativ): jeg/mig, du/dig, han/ham.

Fejlen opstår sandsynligvis pga. rettelser som "*Mig og Peter vil i biffen." → "Peter og jeg vil i biffen.". Efterfølgende overgenererer folk så eller laver det der kaldes en hyperkorrektion.

Der er aldrig forskel på akkusativ og dativ på dansk.

"at spise" at [ʌ], aldrig med komma foran.

"(,) at han" at [ad]

at[ʌ] kaldes infinitivpartikel, inf., og opfattes normalt som et ord på dansk, men det besidder ikke de samme egenskaber som andre selvstændige ord.

Af eller ad

*"Brudeparret vil komme op af kirkegulvet."

"Ud ad døren."

"Ud af værelset."

Da vi starter inde i værelset men ikke inde i døren.


Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.