0% færdiggjort

Ordliste

Fra Skrivekunst.dk
Denne artikel er stadig ved at blive skrevet. Forhåbentlig varer det ikke særligt længe før jeg når til den. 🚧


Fremgangsmåde: Benyt i artiklen <onlyinclude>...</onlyinclude> omkring tekstindholdet som skal fremgå på denne liste, og inkluder så vha. {{:opslag}} indholdet ved det relevante opslag i denne artikel.

Alfabetisk liste over skrivehåndværkets betegnelser som på sigt vil indeholde korte definitioner og henvisninger til hvor du kan læse mere i leksikonet.

Gå til begyndelsesbogstav: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

0-9

1. personfortæller

3-akter-modellen

Se tre-akter-modellen.

3-talsloven

3. personfortæller

A

Adjektiv

Afsender

Aktantmodel

Allitteration

Anførselstegn

Anmeldelse

Ansporende begivenhed

Antagonist

Se modstander.

Appelformer

Artikel

Artikulation

B

Bagudsyn

Når fortælleren beretter under selve handlingen er der tale om medsyn. Når fortælleren beretter efterfølgende er der tale om bagudsyn.

Berettermodellen

Besjæling

Billedbog

Billedsprog

Bindeord

Biord

Blog

Bogstavrim

Branding

Brev

Brødtekst

Budskab

C

Cirkulær handling

Citationstegn

Cliffhanger

D

Dagbog

Debatindlæg

Digt

Direkte tale

Disposition

E

Egenavne

Elementalgenre

De Episke love

Erindring

Essay

Etos

Eventyr

F

Faglitteratur

Fabel

Fantasy

Flashback

Se tilbageblik.

Flashforward

Flash-sideways

Folkeeventyr

Fokalisering

Fokalisering er begrænsningen af adgang til personers bevidstheder og hænger sammen med hvilken synsvinkel fortællingen har.

Fokalisering inddeles i tre overordnede kategorier:

 • Nulfokalisering (også kaldt autorial): Ingen begrænsning for adgangen til bevidstheder, som fortælleren frit kan bevæge sig imellem – det betyder også at fortælleren altid ved mere end den enkelte karakter.
 • Ydre fokalisering: Maksimal begrænsning for adgangen til bevidstheder, idet der ingen adgang overhovedet er til nogen karaktereres bevidsthed. Fortælleren ved altså mindre end den enkelte karakter.
 • Indre fokalisering: Adgangen er begrænset til én karakters bevidsthed. Når man har begrænsning til én karakters indre ved fortælleren det samme som én given karakter – dog er det ikke sikkert fortælleren fortæller alt det han ved.
  • Fikseret: Det er den samme person der er synsvinkelbærer gennem hele fortællingen.
  • Variabel: Fokaliseringen kan skifte fra én karakter til en anden undervejs, eller der kan være løbende skift. Forskellige dele af fortællingen er så fortalt fra forskellige synsvinkler.
  • Flerfoldig: Den samme situation fortælles fra flere karakterers synsvinkel.

Foreshadowing

Forudgreb

Forholdsord

Fortalt tid

Fortæller

Fremdrift

G

Gyser

H

Handling

Handlingsforløb

Handlingslinje

Heterodiegetisk

Diegese angiver den fortalte verden, og en fortælling kaldes homodiegetisk hvis fortælleren befinder sig i den fortalte verden og heterodiegetisk hvis fortælleren befinder sig uden for den fortalte verden. En heterodiegetisk fortælling vil typisk have en tredjepersonsfortæller og en homodiegetisk fortælling vil typisk have en førstepersonsfortæller.

Homodiegetisk

Diegese angiver den fortalte verden, og en fortælling kaldes homodiegetisk hvis fortælleren befinder sig i den fortalte verden og heterodiegetisk hvis fortælleren befinder sig uden for den fortalte verden. En heterodiegetisk fortælling vil typisk have en tredjepersonsfortæller og en homodiegetisk fortælling vil typisk have en førstepersonsfortæller.

Hook

Se krog.

Horror

Hovedperson

I

In medias res

Inciting incident

Se ansporende begivenhed

Indirekte tale

Indre fokalisering

Fokalisering er begrænsningen af adgang til personers bevidstheder, og ved indre fokalisering har fortælleren adgang til én persons bevidsthed i fortællingen. Fortælleren ved altså det samme som én given person, men det er ikke ensbetydende med at fortælleren fortæller alt det den ved.

Indre fokalisering underinddeles i tre typer:

 • Fikseret: Det er den samme person der er synsvinkelbærer gennem hele fortællingen.
 • Variabel: Fokaliseringen kan skifte fra én person til en anden undervejs, eller der kan være løbende skift. Forskellige dele af fortællingen er så fortalt fra forskellige synsvinkler.
 • Flerfoldig: Den samme situation fortælles fra flere personers synsvinkel.

Intertekstualitet

Interview

J

Jeg-fortæller

K

Karakter

Se person

Karakterbrist

Karakterudvikling

Se personudvikling

Kendeord

Klemningspunkt

Klumme

Kolon

Kommatering

Kommunikationsmodel

Komposition

Konflikt

Kortprosa

Krimi

Krog

Kronik

Kronologisk

Krog

Kunsteventyr

L

Lineær handling

Logos

Lyrik

Lyrisk

Læserbrev

M

Manuskript

Medsyn

Når fortælleren beretter under selve handlingen er der tale om medsyn. Når fortælleren beretter efterfølgende er der tale om bagudsyn.

Metafor

Midtpunkt

Milepæl

Miljø

Morale

Myte

Målgruppe

N

Narrativ

Navneord

Novelle

Nulfokalisering

Fokalisering er begrænsningen af adgang til personers bevidstheder, og ved nulfokalisering har fortælleren fri adgang til alle personers bevidstheder i fortællingen. Dette medfører at fortælleren altid ved mere end den enkelte person, men det betyder dog ikke at fortælleren nødvendigvis deler denne viden med læseren.

Nyhedsartikel

O

Opinion

Ordklasser

Outline

Se disposition.

P

Parallelhandling

Patos

Person

Personificering

Personkarakteristik

Personudvikling

Perspektivering

Pinch point

Se klemningspunkt.

Plot

Se handling.

Plot point

Se vendepunkt.

Plot-point-modellen

Plot-twist

Point of no return

Benyttes især om første vendepunkt i tre-akter-modellen, men bruges også nogle gange om midtpunktet; i begge tilfælde vil den mere præcise betegnelse blive brugt her i leksikonet.

Protagonist

Se hovedperson.

Q

R

Ramme (tegneserie)

Rammefortælling

Rap

Rim

Roman

S

Sagn

Sagprosa

Sammenligning

Sangtekst

Science fiction

Setup/payoff

Showing not telling

Skønlitteratur

Socialrealisme

Sproglige virkemidler

Stedord

Substantiv

Suspense & surprise

Symbol

Synsvinkel

T

Tale

Talord

Tegneserie

Tegnsætning

Tema

Tid

Tidsforløb

Tidslinje

Tidsspring

Tilbageblik

Tillægsord

Tomme pladser

Tre-akter-modellen

Handlingsforløbet i størstedelen af fortællinger kan opdeles i tre akter, hvor overgangene mellem akterne og indholdet i hver akt er kendetegnet ved en række egenskaber.

U

Udsagnsord

V

Varsel

Vendepunkt

Verbum

X

Y

Ydre fokalisering

Fokalisering er begrænsningen af adgang til personers bevidstheder, og ved ydre fokalisering har fortælleren overhovedet ingen adgang til nogen personers bevidsthed i fortællingen.

Z

Æ

Ø

Å

Åben slutning


Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.