Sprog

Fra Skrivekunst.dk
(Omdirigeret fra Sprog)
Denne artikel er teoretisk orienteret. I modsætning til det meste af indholdet på Skrivekunst.dk handler den ikke direkte om skrivehåndværket, men giver dig i stedet mulighed for at dykke ned i nogle af de emner der danner fundamentet for skrivekunsten. Hvis du kun er interesseret i de artikler der direkte handler om skrivekunsten, så er denne artikel ikke relevant for dig. Akademisk ikon.png


Fundament

Det er et vigtigt udgangspunkt at forstå at der ikke er fuld enighed om grammatik, men i stedet er tale om en række tolkninger med stort overlap. Dog er det kendetegnende for moderne sprogtilgang at den grundlæggende er deskriptiv frem for normativ.

Sprogtypologi

Funktion og materiale

Skelnen mellem funktion og materiale er særligt væsentligt. Eksempelvis er subjekt en funktionsbetegnelse og substantiv en materialebetegnelse.

Verbum er en ordklasse og kan alts√• kontekstl√łst identificeres; det er et materiale. I kontrast hertil er et pr√¶dikat et led, der altid vil rumme et verbum men ogs√• kan rumme flere andre ord; det er en funktion.

Ord

Fonologi

Ordklasser

Morfologi

Semantik

Særligt interessante enkeltord

Der, skuffet forventning (fx men og dog), at, jo

Fraser

Syntaks

Tekster

Sproglig tekstanalyse

Tekstlingvistik

Reference

Konneksion og kohærens

mål middel
kohærens kohæsion
konneksion konnektor

Sproglig sværhedsgrad

LIX

Sætningsstruktur

Forvægt og bagvægt

Logik

Sandhedsbetingelser

Stilistik

Metafor, metonymi

Pragmatik

Talehandlinger

performativ, proposition

Samarbejdsprincippet

Implikatur, præsupposition, relevans, samarbejdsprincippet

Genrer

Godt sprog

Argumentation

Sociolingvistik, dialekter og kronolekter

Samtaleanalyse

Sproghistorie

Diskursanalyse

Didaktik

Sprog

Dansk

Dansk er et V2-sprog, da det finitte verbum typisk optr√¶der som s√¶tningens andet led ‚Äď ligesom fx tysk og svensk men ikke engelsk.

Engelsk

Link

Systemisk Funktionel Lingvistik: Ordliste

http://www.almensprogforstaaelse.dk

Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.