25% færdiggjort

Stil

Fra Skrivekunst.dk

Show, don't tell

Stilistik

Stilistik er læren om figurer og troper, herunder metaforer og metonymier.

Ordvalg

Man kan, is√¶r sammen med passiv, g√łre en tekst upersonlig.

Papirord

Mange un√łdvendigt komplicerede udtryk kan erstattes af simplere udgaver uden at betydningen √¶ndres:

Eksempler p√• un√łdvendigt komplicerede ord
papirord omskrivning
uagtet selvom
ej heller heller ikke
såvel … som … både … og …
samt og
imidlertid men (dog er der forskel i ordklasse)
blot kun, bare
såfremt hvis
således for eksempel (afhængig af konteksten)
hvorledes hvordan

Generelt er omskrivningerne at foretr√¶kke da de normalt er mere naturlige, hvorimod papirordene er mere gammeldags og unaturlige. En tekst vil som regel blive d√•rligere af at benytte papirord frem for mere almindelige ord, og is√¶r n√•r man bevidstl√łst bruger l√łs af papirord vil det resultere i en d√•rligere tekst. Hvilken type ord der benyttes karakteriserer ofte tekstens og afsenderens intention med teksten eller problemer i den henseende. Hvis en afsender ikke har tilpasset sit ordvalg til modtageren er det et stort problem.

Pumpede ord

Pumpede ord og udtryk er formuleringer som kan siges kortere med helt samme indhold. Pumpede ord og udtryk h√łrer s√¶rligt til i offentligsprog og i forretningsverdenens tekster: breve, rapporter osv. Disse udtryk giver alts√• en un√łdvendig formel og stiv tone. Det samme g√¶lder n√•r det er hele tekstdele der pumpes op med sproglig tomgang.

Pumpede ord omskrivning
har været genstand for behandling er behandlet
med det formål at for at
er pligtig at skal, har pligt til
på årsbasis om året
på det tidspunkt da da
i lighed med ligesom

Fx "Vi har iv√¶rksat en unders√łgelse af √•rsagerne til de studerendes store alkoholforbrug."

I denne s√¶tning er der mange verbalsubstantiver og skriftsprogsagtige udtryk. Mange fors√łger at skrive p√• denne m√•de uden at beherske stilen og s√• bliver sproget oppustet uden grund. I mange sammenh√¶nge er det un√łdvendigt, og da er det at foretr√¶kke at sige tingene mere ligetil:

"Vi har unders√łgt hvorfor de studerende drikker s√• meget." eller "Vi unders√łger hvorfor de studerende drikker s√• meget."

Punktopstilling

Punkter i en punktopstilling b√łr v√¶re af samme type og ikke fx v√¶re en blanding af nominalfraser og leds√¶tninger.

Eksempel

Hvilke krav, der er ved import og eksport af √łkologiske produkter.
Hvordan kontrollen af autoriserede bedrifter foregår."

For at sikre os at punktopstillingen er konsekvent analyseres to sætninger:

"Hvordan du bliver autoriseret [‚Ķ]" ‚Äď "Hvordan (v/k) du (s) bliver (V) autoriseret [‚Ķ]"

"Hvilke krav der er til dokumentation [‚Ķ]" ‚Äď "Hvilke krav (v/k) der (s) er (V) til dokumentation [‚Ķ]" (fejlagtigt kommateret som en nominalfrase i teksten)

Punktopstillingen viser sig dermed at være konsekvent.

Litteratur om stil

  • At skrive godt: f√• √łje p√• dit eget sprog - og de andres af Gert Smistrup (1998)
  • The Everything Improve Your Writing Book: Master the written word and communicate clearly af Pamela Rice Hahn
  • Description af Monica Wood
  • The Sense of Style: The Thinking Person's Guide to Writing in the 21st Century af Steven Pinker
  • Smid klich√©sproget ud: og f√• plads til dit eget af Helle B√łnl√łkke (2009)
  • Stillege: tr√¶n din personlige stemme af Lars S. Arndal (2020)


Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.