25% færdiggjort

Metafor

Fra Skrivekunst.dk

Metaforen beskriver en lighedsrelation – to adskilte områder som vi oplever har noget tilfælles. Metaforen står i kontrast til metonymien som beskriver en nærhedsrelation, altså et andet ord inden for samme område.

Kildedomæne og metafordomæne

Typisk overfører vi erfaringer fra et område som vi kender, kildedomænet, til et andet område som er mere kompliceret, metafordomænet. Fx med sted og tid: vi snakker typisk om tid med stedsbetegnelser.

Hvis man omtaler/opfatter diskussion som krig, som det er almindeligt at gøre, kan det både afspejle sig i tale og tanke, og dermed få betydning for hvordan vi diskuterer; frem for fx at sigte mod at nå frem til at højere sandhed og blive klogere og samarbejde kommer diskussioner til at handle om at vinde.

Eksempler på valorisering

op(pe) + vs. ned(e) ÷

Oppe opfattes positivt og nede negativt. Oppe og nede bruges ofte til at betegne psykiske tilstande, fx opstemt og nedtrykt.

Det er ikke tilfældigt at vi har organiseret det sådan og det er (så godt som) et fuldstændigt sammenhængende system.

Dog kan der udpeges problemer, fx at være nede med nogen, der betegner en positiv situation på trods af at ned benyttes. Dette viser at det er svært at få alting til at hænge sammen. Man kan dog argumentere for at man i subkulturen bevidst har valgt at bruge det modsatte af hvad andre siger. Man kan også argumentere for at det hænger sammen med oppe = bevidst og nede = ubevidst, da det er afslappet at være nede med nogen.

Udtrykkene "ned ad bakke" og "op ad bakke" kan begge betyde to modsatrettede ting.

inde + vs. ude ÷

Inde opfattes positivt og ude negativt, fx "inde i varmen" vs. "ude i kulden".

Centrum – periferi.

Muligvis er sådan en brug opstået med et koldt klima, hvor det positive er at være inde i varmen samlet omkring ilden. Det kan dermed også relateres til centrum(+) vs. periferi (÷).

Udtryk som at sidde inde og ord som indebrændt, indestængt, indadvendt og udadvendt går dog på tværs af systemet.

Citater om metaforer

Vores sprog er en kirkegård af døde metaforer.
—ukendt/glemt ophavsmand


Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.