25% færdiggjort

Stil

Fra Skrivekunst.dk
(Omdirigeret fra Stil)
Skift til:navigering, søgning

Show, don't tell

Stilistik

Stilistik er læren om figurer og troper, herunder metaforer og metonymier.

Ordvalg

Man kan, især sammen med passiv, gøre en tekst upersonlig.

Papirord

Mange unødvendigt komplicerede udtryk kan erstattes af simplere udgaver uden at betydningen ændres:

Eksempler på unødvendigt komplicerede ord
papirord omskrivning
uagtet selvom
ej heller heller ikke
såvel … som … både … og …
samt og
imidlertid men (dog er der forskel i ordklasse)
blot kun, bare
såfremt hvis
således for eksempel (afhængig af konteksten)
hvorledes hvordan

Generelt er omskrivningerne at foretrække da de normalt er mere naturlige, hvorimod papirordene er mere gammeldags og unaturlige. En tekst vil som regel blive dårligere af at benytte papirord frem for mere almindelige ord, og især når man bevidstløst bruger løs af papirord vil det resultere i en dårligere tekst. Hvilken type ord der benyttes karakteriserer ofte tekstens og afsenderens intention med teksten eller problemer i den henseende. Hvis en afsender ikke har tilpasset sit ordvalg til modtageren er det et stort problem.

Pumpede ord

Pumpede ord og udtryk er formuleringer som kan siges kortere med helt samme indhold. Pumpede ord og udtryk hører særligt til i offentligsprog og i forretningsverdenens tekster: breve, rapporter osv. Disse udtryk giver altså en unødvendig formel og stiv tone. Det samme gælder når det er hele tekstdele der pumpes op med sproglig tomgang.

Pumpede ord omskrivning
har været genstand for behandling er behandlet
med det formål at for at
er pligtig at skal, har pligt til
på årsbasis om året
på det tidspunkt da da
i lighed med ligesom

Fx "Vi har iværksat en undersøgelse af årsagerne til de studerendes store alkoholforbrug."

I denne sætning er der mange verbalsubstantiver og skriftsprogsagtige udtryk. Mange forsøger at skrive på denne måde uden at beherske stilen og så bliver sproget oppustet uden grund. I mange sammenhænge er det unødvendigt, og da er det at foretrække at sige tingene mere ligetil:

"Vi har undersøgt hvorfor de studerende drikker så meget." eller "Vi undersøger hvorfor de studerende drikker så meget."

Punktopstilling

Punkter i en punktopstilling bør være af samme type og ikke fx være en blanding af nominalfraser og ledsætninger.

Eksempel

Hvilke krav, der er ved import og eksport af økologiske produkter.
Hvordan kontrollen af autoriserede bedrifter foregår."

For at sikre os at punktopstillingen er konsekvent analyseres to sætninger:

"Hvordan du bliver autoriseret […]" – "Hvordan (v/k) du (s) bliver (V) autoriseret […]"

"Hvilke krav der er til dokumentation […]" – "Hvilke krav (v/k) der (s) er (V) til dokumentation […]" (fejlagtigt kommateret som en nominalfrase i teksten)

Punktopstillingen viser sig dermed at være konsekvent.

Litteratur om stil

  • At skrive godt: få øje på dit eget sprog - og de andres af Gert Smistrup (1998)
  • The Everything Improve Your Writing Book: Master the written word and communicate clearly af Pamela Rice Hahn
  • Description af Monica Wood
  • The Sense of Style: The Thinking Person's Guide to Writing in the 21st Century af Steven Pinker
  • Smid klichésproget ud: og få plads til dit eget af Helle Bønløkke (2009)
  • Stillege: træn din personlige stemme af Lars S. Arndal (2020)


Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.