50% færdiggjort

Personer

Fra Skrivekunst.dk
(Omdirigeret fra person)
Nuvola apps download manager2-70%.svg Hovedartikel: Fortælling.
handlingkonfliktpersonermiljø

Kategorier

Hovedperson

Hovedpersonen er den centrale person i handlingen og er ofte også den person hvis synsvinkel læseren følger.

Der hvor der naturligt opstår konflikt mellem forskellige dele af fortællingens miljø og mellem miljøet og handlingen, er gode steder at finde og placere hovedpersoner.

Hovedpersoner bør have adskillige motivationer der giver god mening, og de bør flytte sig på de tre skalaer og karakteriseres i alle tre dimensioner.

Modstander

En modstander modarbejder hovedpersonens færd mod sit mål, og hvis modstanderens handlinger er decideret onde er der tale om en skurk.

En modstander kan være ikonisk ond, og dennes ondskab vil i så tilfælde ikke blive forklaret med psykologiske træk og komplekse motivationer, men i stedet blot stå til skue. Dette kan nemt føles som en kliché.

Hvis forfatteren vil have en modstander som læseren forstår, skal du i stedet arbejde med modstanderens bevæggrunde på samme måde som du gør med hovedpersonens; og hvis vi fatter sympati for modstanderens bevæggrunde, og de blot er i modstrid med hovedpersonens uden at være ondskabsfulde, vil det øge læserens indlevelse i konflikten.

Biperson

Statist

En måde at få en uvæsentlig person til ikke blot at føles som en rolle er at give personen ét markant karaktertræk som ikke falder naturligt sammen med deres rolle i fortællingen.

Roller

Hvis en persons rolle i en historie er det eneste fokus, kommer personen nemt til at føles forfladiget. Man bør derfor huske at alle personer ser sig selv som hovedpersonen i deres eget liv, at de har en fortid og at de har noget de har lyst til og behøver – og at de ville have levet et andet liv hvis ikke fortællingens handling havde hevet dem med sig.

Hvis en person viser sig ikke at passe ind i den rolle som synopsen har tildelt den, når forfatteren først lærer den bedre at kende, kan forfatteren overveje enten at omskrive synopsen så den matcher den retning personens indflydelse på handlingen har taget eller caste en nyskrevet person i rollen.

En måde at finde ud af om en person er den rette til rollen i en handling er at friskrive i personens synsvinkel inden man går rigtigt i gang og på den måde lære personen bedre at kende.

En person kan være den forkerte til en rolle, hvis denne persons personlighed og udvikling distraherer fra den tiltænkte handling.

Karakteristik

Fysisk beskrivelse

Tre skalaer: Sympatisk, målbevidst og kompetent

Brandon Sanderson opstiller tre måder hvorpå man kan vække læserens interesse for en fortælling ved hjælp af indlevelse i personer:

 • Hvor sympatisk er personen?
 • Hvor målbevidst er personen?
 • Hvor kompetent er personen?


Hver af disse er en skala som en person indplacerer sig på.

Læs mere.

Tre dimensioner: ydre landskab, indre landskab og sande jeg

Larry Brooks inddeler personegenskaber i tre dimensioner. Han lægger særligt fokus på de øjeblikke der viser personens sande jeg og på hvordan hovedpersonens udvikling kobles sammen med plottets struktur.

Læs mere.

Brister, handicaps og begrænsninger

En brist er en fejl ved personen som fortællingen påpeger den burde have rettet op på, og som det bliver nødvendigt for personen at rette op på hvis slutningen skal være lykkelig. Læseren bebrejder personen en brist.

Et handicap er en begrænsning som personen ikke selv er skyld i og som ikke kan ændres. Personen må i stedet finde en måde at overvinde de udfordringer som handicappet stiller den overfor hvis personen skal sejre. Læseren bebrejder ikke personen et handicap.

En begrænsning er en selvvalgt indskrænkning af personens handlefrihed der ikke som udgangspunkt forandrer sig men som den i stedet må navigere indenfor, fx et moralkodeks.

Ved at fastlægge brister, handicaps og begrænsninger skaber det rammen for at udforske personens motivation og dernæst potentielle konflikter og mulige handlinger.

Stemme

Sørg for at personers baggrundshistorie, bevæggrunde og personlighed påvirker deres egne beskrivelser af verden omkring dem og deres udtryksmåde, især brugen af sammenligninger og metaforer. Det er vigtigt at personernes tankemønstre afspejler deres baggrund.

Narratologisk analyse

Læs mere.

Formidling af karakteristik

Forfatteren har fire måder at karakterisere personer på:

 • Dialog
 • Beskrivelse
 • Handlinger
 • Introspektion


Disse bør alle bruges til at formidle personens placering på de tre skalaer, deres brister og den udvikling der sker.

Enhver beskrivelse karakteriserer både fortælleren og det der beskrives.

Som forfatter er man ofte tilbøjelig til at bruge mere plads på introspektion end man bør, og så risikerer man hurtigt at trætte læseren. Man skal sørge for at læseren har følelsen af at noget er opnået når en person har brugt tid på introspektion. Ofte er det især hovedpersonens udvikling der afspejles og bevæges i introspektion.

Udvikling

Lyst og behov

Inden for skrivehåndværket benytter man ofte en skelnen mellem en persons lyst og behov (en. want og need). Hvad personen har lyst til er hvad en person bevidst tilstræber, mens et behov er hvad en person i virkeligheden har brug for. Ofte vil en person i starten af en fortælling gå efter hvad den har lyst til og i løbet af fortællingen sande hvad den behøver.

Typisk vil hovedpersonens brist blive etableret tidligt men først senere vil personen aktivt begynde at arbejde sig frem mod at overvinde bristen. Dette modsvarer ofte vendepunktet fra første til anden akt i tre-akter-modellen. Ofte vil personen senere få et tilbagefald der er med til at skabe fortællingens mest håbløse øjeblik. Ofte vil personens indre konflikt på et tidspunkt på en eller anden måde knytte sig til den ydre konflikt, og det kan være øjeblikket hvor personen endelig lægger sin lyst bag sig og forstår at det er dens behov der vil gøre det muligt at nå en lykkelig slutning på handlingen.

Husk at læseren mere tror på hvad denne ser personen gøre end hvad personen siger om sine behov.

Handling og personudvikling

Larry Brooks kobler hovedpersonens udvikling sammen med plottets struktur.

Læs mere.

Noter

Spørg dig selv hvad de ønskede at opnå inden handlingen finder sted, hvordan dette passer med handlingen, og hvilken personlig tilknytning de har til handlingen.

Sørg for at handlingen tidligst straffer de brister hårdt som personen i løbet af handlingen skal overvinde, og vis både personen og læseren konsekvenserne.

At skrive personer ulig forfatteren selv

Indhold på vej …

Nøgleord: #ownvoice, own voice, repræsentation, minorisering, minoritet, beskæftigelse, psykisk sygdom, etnicitet, handicaps, intersektionalitet

Læserens indlevelse i personer

Fundamentet for en fortælling er at læseren lever sig ind i personerne; handlingen og miljøet vækker sjældent interesse hvis ikke personerne gør det.

Sørg for at der er variation i personernes følelser. Det bliver monotont at en person altid har én meget dominerende og højt justeret følelse, fx vrede.

Spørgsmål til udforskning af personer

Dramaets syv grundlæggende spørgsmål

 • Hvad er det personen har lyst til?
 • Hvad er det personen har behov for?
 • Hvordan er det personen har lyst til og det personen behøver i konflikt med hinanden i personen?
 • Hvordan er de i konflikt med hinanden i verden uden for personen?
 • Hvordan er de i konflikt med hinanden blandt andre personer?
 • Hvordan ændrer personen sig gennem disse konflikter, og hvordan påvirker forløsningen personen?
 • Hvordan påvirker ændringen andre personer?

Personen og dennes drøm

 • Hvad er din største drøm? Hvorfor?
 • Hvad forhindrer dig i at opnå din drøm? I dig selv og ude i verden.
 • Hvad hjælper dig med at opnå din drøm? I dig selv og ude i verden.
 • Hvad er det værste der kan ske på vejen mod din drøm?

Larry Brooks

Marcel Proust

Links

Navne

Hvis du mangler inspiration til navne, kan du her på siden finde flere navnegeneratorer, og ellers kan du også benytte Scrivener. Begge kan generere kombinationer af for- og efternavne der netop er så normale eller sjældne som du ønsker.

Faldgruber

Bemærk at det er en problematisk kliché at motivere en person ved at tage livet af især kvinder i dens liv. Læs mere.

Litteratur om personer

 • Characters & Viewpoints af Orson Scott Card
 • Characters, Emotion & Viewpoint: Techniques and Exercises for Crafting Dynamic Characters and Effective Viewpoints af Nancy Kress
 • Creating Character Arcs: The Masterful Author's Guide to Uniting Story Structure, Plot, and Character Development (Helping Writers Become Authors Book 7)
  • Creating Character Arcs Workbook: The Writer's Reference to Exceptional Character Development and Creative Writing (Helping Writers Become Authors Book 8) af K. M. Weiland
 • Creating Short Fiction af Damon Knight
 • Dynamic Characters af Nancy Kress
 • Conflict and Suspense af James Scott Bell
 • Emotion Amplifiers af Angela Ackerman and Becca Puglisi
 • Getting Into Character: Seven Secrets a Novelist Can Learn From Actors af Brandilyn Collins
 • How to Write a Damn Good Novel af James N. Frey
 • How to Write a Damn Good Novel II af James N. Frey
 • Inside Story: The Power of the Transformational Arc af Dara Marks
 • Outlining Your Novel: Map Your Way to Success (Helping Writers Become Authors Book 1) af K.M. Weiland
 • The Art of Dramatic Writing af Lajos Egri
 • The Emotion Thesaurus: A Writer's Guide to Character Expression af Angela Ackerman and Becca Puglisi
 • The Negative Trait Thesaurus: A Writer's Guide to Character Flaws af Angela Ackerman and Becca Puglisi
 • The Positive Trait Thesaurus: A Writer's Guide to Character Attributes af Angela Ackerman and Becca Puglisi
 • The Plot Whisperer: Secrets of Story Structure Any Writer Can Master af Martha Alderson
 • The Writer's Guide to Character Traits af Linda N. Edelstein
 • Writing for Emotional Impact: Advanced Dramatic Techniques to Attract, Engage, and Fascinate the Reader from Beginning to End af Karl Iglesias


Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.