50% færdiggjort

Personer: Tre skalaer

Fra Skrivekunst.dk
Nuvola apps download manager2-70%.svg Hovedartikel: Personer.

Brandon Sanderson opstiller tre måder hvorpå man kan vække læserens interesse for en fortælling ved hjælp af indlevelse i personer:

  • Hvor sympatisk er personen?
  • Hvor målbevidst er personen?
  • Hvor kompetent er personen?


Hver af disse er en skala som en person indplacerer sig på.

Sympati: Fra usympatisk til sympatisk

At etablere empati for hovedpersonen er noget af det første man bør sørge for at gøre som forfatter. Der er tre måder hvorpå der nemt kan skabes empati for personen på:

  • Personen er som os
  • Personen er rar
  • Andre personer kan lide personen


En person med en tragisk fortid er nemmere for læseren at respektere og leve sig ind i hvis personen forsøger at kigge fremad frem for at vælge fokusere på dens fortid, fx i dens introspektion. Det er vigtigt at den viser andre følelser end dem forbundet med fortiden og det er ofte en god idé at sætte andre personer til at belyse dens fortid frem for personen selv. Hvis personen er for navlebeskuende bliver den nemt ynkelig frem for sympatisk.

Målbevidsthed: Fra inaktiv til proaktiv

Målbevidste personer der begærer noget er som udgangspunkt mere interessante for læseren. Forfatteren bør tidligt etablere en motivation hvis mål læseren hepper på at personen når. Forfatteren bør også tidligt etablere hvorfor personen ikke kan opnå sit mål på nuværende tidspunkt og etablere en personlig forbindelse til handlingen.

Det er risikabelt at give en person én altdominerende motivation, da det nemt kan blive trættende for læseren, og mindsker indlevelsen. Dette kan afhjælpes ved at skabe tilstrækkelig variation i personens sindstilstand og skabe tilstrækkelig fremdrift i personens udvikling.

Mens et mål kan opnås og så er overstået fortsætter motivationen også efter et mål er opnået. Mål ændrer sig, mens motivation udgør en del af personens kerne.

En persons motivation bør fremgå af hvordan personen beskriver sine omgivelser og andre personer; overvej fx hvad der er anvendeligt for at personen kan nå sit mål.

Kompetence: Fra inkompetent til kompetent

Hvor kompetent en person er handler om hvor god personen er (blevet) til det som personen har behov for at være god til.

Forfatteren skal sørge for at etablere fremdrift i udviklingen frem mod at personen bliver tilstrækkelig kompetent. Det skal klarlægges hvordan personen vil forandre sig, og forfatteren skal vise en karakterbrist der vanskeliggør det og etablere en færd personen skal ud på for at kunne forandre sig.

Husk at læseren mere tror på hvad denne ser personen gøre end hvad personen siger om sine kompetencer.

En person er for kompetent når ting der burde være vanskelige for personen ikke er det. Hvad der bør være vanskeligt handler om typen af fortælling. Generelt vil sympatien for en person falde hvis ingenting er vanskeligt for den. Det er generelt lettere at lykkes med en fortælling hvor personerne både har styrker og svagheder på kompetenceområdet fremfor personer der er gode til alt.

Samspillet mellem de tre skalaer

Som udgangspunkt skal en person bonne ud på mindst én af disse skalaer fra starten for at fastholde læserens interesse. Det fungerer ofte godt at forskellige personer i en historie ligger højt på forskellige skalaer

Ved at flytte personen på enhver af disse tre skalaer skabes der fremdrift i historien.

En ikonisk helt flytter sig ikke særligt meget på nogen af de tre skalaer og ofte er de alle tre højt oppe.

Der vil ofte være et sammenfald mellem et skift i hovedpersonens mål og hovedpersonens kompetence, så målet skifter fra hovedpersonens begær til hovedpersonens behov.

Det er vigtigt at skelne mellem en persons særheder og en persons egentlige personlighed. En persons særheder bør spille ind på en eller flere af de tre indlevelsesskalaer. Ved at bruge en særhed til fx at vise målbevidsthed hvad en hobby angår, kan vi som læsere bedre tro på at personen kan udvise målbevidsthed hvad handlingens færd angår.

Bemærk at enhver bevægelse på de tre skalaer er bedre end stilstand.

Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.