Fokalisering

Fra Skrivekunst.dk
Dette er en kort definition. Du kan læse mere om emnet i artiklen Fortæller og synsvinkel.
dictionary.png


Fokalisering er begrænsningen af adgang til personers bevidstheder og hænger sammen med hvilken synsvinkel fortællingen har.

Fokalisering inddeles i tre overordnede kategorier:

  • Nulfokalisering (også kaldt autorial): Ingen begrænsning for adgangen til bevidstheder, som fortælleren frit kan bevæge sig imellem – det betyder også at fortælleren altid ved mere end den enkelte karakter.
  • Ydre fokalisering: Maksimal begrænsning for adgangen til bevidstheder, idet der ingen adgang overhovedet er til nogen karaktereres bevidsthed. Fortælleren ved altså mindre end den enkelte karakter.
  • Indre fokalisering: Adgangen er begrænset til én karakters bevidsthed. Når man har begrænsning til én karakters indre ved fortælleren det samme som én given karakter – dog er det ikke sikkert fortælleren fortæller alt det han ved.
    • Fikseret: Det er den samme person der er synsvinkelbærer gennem hele fortællingen.
    • Variabel: Fokaliseringen kan skifte fra én karakter til en anden undervejs, eller der kan være løbende skift. Forskellige dele af fortællingen er så fortalt fra forskellige synsvinkler.
    • Flerfoldig: Den samme situation fortælles fra flere karakterers synsvinkel.Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.