N.K. Jemisin

Fra Skrivekunst.dk

Indgår i følgende artikler:

  • ...

Noter

"The first world", "secondary world" = Jorden, en anden verden

Ved at skabe en ny verden kan ved behandle tematikker det er svært at gøre hvis verden foregår i vores verden. Folk vil have andre og lfere associationer ved elementer i vores verden. detaching your reader fra deres egne personlige oplevelser i vores verdener.

Hvordan er hverdagen i din verden? Hverdagsdetaljerne er vigtige. Som skaber skal du forstå den typiske hverdag for personer i din hverdag, og hvilke selvfølgeligheder der er der. En læser skal tilpasses til et nyt miljø, lære tilstrækkeligt meget om den nye verdem, lidt som når man som menneske tager et nyt sted hen.

Arbejd på hele isbjerget. Sørg for at lave tilstrækkeligt meget baggrundsarbejde der understøtter det som læseren stifter bekendtskab med.

Almindelige fejl:

  • Lave de samme fejl som andre har lavet i form af kopi af de same fordomme og antagelser og fejltagelser som vi ser omkring os. Stereotyper og klichéer. Man skal kende verden godt nok til at indse dette.
  • Brug af en eksisterende kultur i en kun let tilsløret udgave uden et særligt formål med dette. Dette behandler virkelige mennesker som kostumer og rekvisitter.


Makro worldbuilding.

Fysik, astronomi. Planet - kontinenter - lande - personer der passer ind her:

Opgave:

  1. Tegn planetens hemisfærer.
  2. Tegn kontinenter på planeten. Pladetektonik resulterer i at kontinenter "passer sammen"
  3. Tilføj regler for planeter, gerne som vi kender dem fra Jorden: Ækvator, vand, vind der matcher planetens rotation. Steder med ekstremt vejr. Dette vil vise hvor det er sværere at bo. Bjerge i kæder (oftest ved pladekanter) og de adskiller ofte forskelligt type vejr. Dette er altsammen noget som læserne er vant til fra vores planet, og det vil gøre verden mere troværdig.
  4. Vælg en placering på planeten, hvor en kultur skal være. De vil være formet af hvad de er omgivet af. Religion, arkitektur mv. påvirkes af miljøet. Research kulturer fra vores verden som inspiration til måder at tilpasse sig et miljø.
  5. Beslut dig for "Element X". Noget usædvanligt ved miljøet, fx noget magisk eller at verden foregår i fremtiden. Gerne netop kun én ting. fx magi.


Micro worldbuilding

Her skaber vi personerne der skal bebo verden.

Start: Udviklingen af arten. Selv små forskelle på hvordan man interagerer med sin omverden kan få store konsekvenser. Man kan ændre på mennesker. Mennesker interesserer sig for deres egen morfologi og vil opdage forskellen.

"Raciation", udviklingen af 'racer' af mennekser der kan skelnes fra hinanden. Pga. UV har vi udviklet forskellige hudfarver på Jorden. Det der er vigtigt er om kulturer tilskriver betydning, "culturaztion". Hvilke værdier tilskriver vi fx hudfarver? Er menneskene inddelt i de samme biologiske og kulturelle racer? Forskellene er grundlæggende kontingente og det er de tilskrevne forskelle også.

Vælg ét karakteristik ved en kutlur der er voldsomt forskeligt fra vores verden, det kan være økonomi, kultur, ideer om menneskets skabelse, religion

Kosmogoni: Videnskaben der beskæftiger sig med universets og solsystemets oprindelse/skabelse.

Når to kulturer er tæt på hinanden sker der nogle forudsigelige ting.

Synkretisme: En forening eller forsøgt fusion af forskellige religioner, kulturer eller filosofier. Dette gør alle kulturer i en vis udstrækning.

Kulturer i konflikt vil fokusere mere på deres forskelle. Os mod dem.

Økonomi: Hvordan skaffer de resurser, hvordan fordeler de dem, hvordan handler de med andre grupper? Dette vil påvirke kulturudiviklingen

Videnskab, Sociale relationer, Deviance, Etnicitet, religion, miljø, uddannelse, kultur, økonomi, race, konflikt, lovgivning, land vs by, familie, helbred, industri, køn, militær, politik, ulighed, medicin, teknologi, lagdeling. Ændr noget drastisk og arbejd med det. Konsekvenser

Sociologiske faktorer der kan være anderledes i din verden.

Sproget, især valoriseringer, påvirkes af kulturen. Køn.

"Element X" i mikroverdenen.

En række spørgsmål. Hvordan vil magtfulde personer handle i dette samfund? Hvordan vil personer uden magt handle i dette samfund? Det vil påvirke personen du ønsker at fortælle historien igennem.

Her skal du spørge dig selv en række spørgsmål: Hvilke roller har personer i samfundet? Hvordan straffes det hvis man ikke lever op til disse roller? Hvordan bruges disse roller til at afgøre hvordan man skal behandle hinanden? Hvordan belønnes man for at leve op til sin rolle? Hvem har magt i dette samfund? Hvem prøver at bevare sin magt? Hvis mangt er truet af dem der træder uden for deres rolle?

Sociale roller kan være påvirket særligt meget af miljøet eller af element x elelr noget tredje.

Når du skal beslutte dig for en hovedperson: Hvem har bedst mulighed for at nå din histories mål og hvem vil have sværest ved det? Hvis historie vil du fortælle? Hvilken vinkel vil være mest interesssant?

Magtdynamikker. Magt: Evnen til at påvirke andre mennesker. Hvem eje ting? Hvem kontrollerer moral og etik og kultur? Lovene? Kontrol over tid og sted. Folk med mindre magt har en tendens til at gøre sig selv mindre synlige.

Magt + social rolle = magtdynamikker. Performance. Vedligehold af magt. Personer som tilskrives mindre magt i et samfund (maginaliserede personer). Forhandling om magt.

Pas på antagelser fra vores verden. Læsere har masser af antagelser med fra vores verden hvad magtdynamikker angår.

Kulturappropriation. Appropriation bliver upassende når magtfulde kulturer bruger aspekter af svagere kulturer på fejlagtige eller respektløse måder eller måder der utydeliggør betydningen af disse kulturaspekter.

"own voice". Som en person der er en del af en kultur vil du bedre kunne fortælle indefra i den kultur.

Hvis man benytter sig af en virkelig kultur i sin fiktion. En levende kultur: Research grundigt indefra, spørg folk i kulturen, men du vil forblive en outsider. "Writing the other A practical approach". "sensitivity reader": En læser der kan hjælpe med at afgøre om

"Accepting science as magic". Der er stort overlap mellem science fiction og fantasy.

Hvis din magi ikke skal kunne skelnes fra videnskab skal den behandles således. Den skal være målbare, kunne kopieres. Systematisering af magi man kender fra rollespil. Dette kan være begrænsende.

Clarke's Third Law: Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

Dette medfører så også at enhver systematiseret magi ikke kan skelnes fra videnskab.

Forskellen handler mest om genrekonventioner.

Indlæringskurve. Gentagelse af de usædvanlige dele af din verden, men det kan blive træls hvis det gøres for meget.

Troværdighed er målet! Ikke videnskabelighed. Tilpas efter dit mål med teksten. Opsøg gerne sanseoplevelser der er relevant for verden.

Forklare reglerne for magi. Folk vil vide hvordan magien virker til en vis grad, og hvad dens begrænsninger er og hvad dens effekt er.

Vær åben for verden omrking dig for at blive en bedre kunstner.

Vær ærlig om hvordan du ser verden, og tænk tingene igennem uden at skyde fordomsfulde genveje.

Research. Formålet er at gøre fiktionen så troværdig som muligt.

Fageksperter.

Alle oplevelser vil berige din kunst.

Tilstræb at være så fordomsfri som muligt.

Prøv at se dit eget miljø som om du er fremmed.

Prøv at tale med børn fordi de lægger mærke til andre ting. Læg mærke til hvad børn lægger mærke til.

Gå ikke for vidt med researchen. Sæt en tidsgrænse på researchperioden for at forhindre det i at tage overhånd, og begynd da at skriv, og først når du er færdig med først udkast laver du den resterende research.

Tag dig kunstneriske friheder med virkeligheden når der er behov for det.

Litteratur


Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.