Skrivekunst.dk

Fra Skrivekunst.dk
(Omdirigeret fra Skrivekunst.dk)

Skrivekunst.dk er et leksikon over skrivekunsten hvor Bjarke Sølverbæk løbende samler gode råd om skrivehåndværket ind. Forhåbentlig kan de også komme dig til gode, og hjælpe dig med at blive en bedre forfatter. Ud over den mere praktiske viden vil du også kunne finde mere teoretisk indhold, der måske kan give en lidt dybere forståelse for litteratur og sprog. Du kan følge Skrivekunst.dkfacebook.jpgFacebook og på instagram.jpgInstagram.

Skrivekunst.dk vil med tiden vil blive udbygget til at dække alle de emner der interesserer aspirerende og etablerede forfattere. Dags dato er der 176 artikler (hvoraf 134 er værd at læse) og 156 danske forlag i leksikonet som der tilsammen er redigeret i 8.555 gange. I oktober 2022 var artiklernes samlede omfang 137.882 ord. Den næste milepæl for leksikonet er at alle grundlæggende emner er afdækket med introducerende artikler, og målet er at nå dette inden udgangen af 2023.

Stilvalg

Oversættelser fra engelsk

Jeg tilstræber at Skrivekunst.dk skal være et dansk og ikke et "dangelsk" skriveleksikon, så jeg forsøger så vidt muligt at oversætte skrivetekniske fagudtryk og gøre det konsekvent på tværs af alle artikler. Nogle af mine valg er oplagte, mens andre ikke er nær så udbredte som de uoversatte betegnelser er på dansk grund, men det hænger ofte sammen med mine underlæggende tanker om at gøre det lidt jeg kan for at forhindre domænetab; hvis du mener at et oversættelsesvalg kan forbedres, må du meget gerne kontakte mig.

De oversættelser jeg har valgt til leksikonnet kan du finde herunder. Kursiv angiver de primære oversættelser når flere muligheder er angivet.

Engelsk Dansk
antagonist modstander
character person, karakter
character arc personudvikling(en), karakterudvikling(en)
character development
character flaw karakterbrist
elemental genre elementalgenre
flashback tilbageblik, flashback
foreshadow varsle, (forud)antyde, forudane, bebude
foreshadowing forudgreb, varsel, antydning, forudanelse, foreshadowing
inciting incident ansporende begivenhed
hook krog
midpoint midtpunkt
milestone milepæl
outline disposition
payoff udbytte
pinch point klemningspunkt, klemme
plot (hoved)handling, plot
plot point vendepunkt
point of no return benyttes især om første vendepunkt i tre-akter-modellen, men bruges også nogle gange om midtpunktet; i begge tilfælde vil den mere præcise betegnelse blive brugt
progress fremdrift
protagonist hovedperson
quest færd, rejse
red herring vildspor
setting miljø
setup & payoff spor & udbytte
at stake / stakes på spil / hvad der er på spil
subplot sidehandling
subtext dybere mening, undertekst
suspense spænding
suspension of disbelief uden egentlig dansk pendant, men vil ofte blive omskrevet til indlevelse eller lade sig opsluge af historien e.lign.
twist uventet drejning, uventet udvikling, twist
want and need lyst og behov, have lyst til og behøve, begær og behov, begære og behøve
cold open(ing) in medias res

Pronominer

På dansk findes der endnu ikke noget etableret kønsneutralt pronomen for tredje person ental, men kun han og hun. Da fiktive personer alligevel er konstruktioner der ikke er kønnede før forfatteren beslutter sig for at gøre det, benytter Skrivekunst.dk den lidt unaturligt klingende den om fiktive personer der ikke allerede er tildelt et køn af en forfatter. Alternativerne er at tildele den fiktive person køn på forhånd med al den ubevidste bagage det pådutter læseren, vilkårligt skifte mellem han og hun med den mentale forvirring der følger med, benytte endnu ikke etablerede pronominer så som hen, eller benytte de og dem som ikke giver mulighed for at skelne mellem ental og flertal. Jeg anser hverken alternativerne eller min beslutning for at være uden både fordele og ulemper, og hvis du ønsker at argumentere for et andet valg end det jeg har truffet, må du meget gerne kontakte mig.

Brug af cookies

Læs mere.

Ophavsret og brug af tekster fra Skrivekunst.dk

Alt indhold er på skrivekunst.dk er skrevet af Bjarke Sølverbæk medmindre andet er angivet. Hvis du ønsker at genbruge indhold herfra, må du meget gerne tage kontakt.

Hjemmesideikonet er lavet af Freepik fra www.flaticon.com.

Læs mere.

Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.