Argumentationsanalyse

Fra Skrivekunst.dk
Skift til:navigering, søgning
Denne artikel er teoretisk orienteret. I modsætning til det meste af indholdet på Skrivekunst.dk handler den ikke direkte om skrivehåndværket, men giver dig i stedet mulighed for at dykke ned i nogle af de emner der danner fundamentet for skrivekunsten. Hvis du kun er interesseret i de artikler der direkte handler om skrivekunsten, så er denne artikel ikke relevant for dig. Akademisk ikon.png


Argumentationsanalyse til brug ved forståelse af litteraturteori

Antagelsen bag denne analytiske praksis udarbejdet af James Phelan er, at det at forstå at et kritisk argument indebærer mere end enighed eller uenighed og mere end identificeringen af en tese. Det skyldes at teoretiske argumenter udvikles som svar på bestemte spørgsmål og i dialog med anden forskning og andre teser. Ligeledes vil der være bestemte metoder, bestemte antagelser og principper samt et formål med et kritisk argument.

Ved at identificere disse dele af argumentet kan man rekonstruere teoretikerens ramme – uanset om han eller hun er sig sin egen ramme bevidst. Denne rekonstruktion består af følgende dele:

  • Spørgsmål. Hvad er det centrale spørgsmål, der søges besvaret i artiklen eller bogen? Hvad tages for givet? Til tider identificeres dette spørgsmål eksplicit i løbet af de første sætninger, men ikke altid.
  • Svaret: Tesen er nogle gange, men ikke altid, ekspliciteret i teksten. Svaret vil normalt kunne formuleres i en sætning eller to. Og det bør formuleres i kontekst af spørgsmålet.
  • Metoden: Hvad er argumentationsgangen? Hvordan følger tekstens enkelte dele efter hinanden og hvordan forholder de sig til hinanden? Hvad er den underliggende logik og fremgangsmåde? Hvilken form for ræsonnementer tages i anvendelse?
  • Principper og antagelser: Hvilke antagelser ligger under argumentationsgangen? Hvad skal være opfyldt for at argumentets præmisser holder eller falsificeres?
  • Dialog: hvilke diskurser melder teksten sig ind i. I hvilken diskussion vil den gerne være et indlæg? Hvem har ment noget andet eller noget lignende om tekstens spørgsmål.
  • Formål: Hvad er pointen med eller betydningen af teksten? Politisk? Fortolkningsmæssigt? Ideologisk? Teoretisk? Eller flere af disse på én gang?

Nøgleord

Appelformer


Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.