Skrivekunst.dk

Fra Skrivekunst.dk

Skrivekunst.dk er et leksikon over skrivekunsten hvor Bjarke Sølverbæk løbende samler gode råd om skrivehåndværket ind. Forhåbentlig kan de også komme dig til gode, og hjælpe dig med at blive en bedre forfatter. Ud over den mere praktiske viden vil du også kunne finde mere teoretisk indhold, der måske kan give en lidt dybere forståelse for litteraturen som sådan.

Skrivekunst.dk vil med tiden vil blive udbygget til at dække alle de emner der interesserer aspirerende og etablerede forfattere. Dags dato er der 160 artikler (hvoraf 120 er værd at læse) og 121 danske forlag i leksikonet som tilsammen er redigeret i 7.308 gange, og som der er 514 omdirigeringer til. I februar 2022 var artiklernes samlede omfang 136.685 ord. Det næste mål for leksikonet er at alle grundlæggende emner er afdækket med introducerende artikler inden udgangen af 2022.

Stilvalg

Oversættelser fra engelsk

Jeg tilstræber at Skrivekunst.dk skal være et dansk og ikke et "dangelsk" skriveleksikon, så jeg forsøger så vidt muligt at oversætte skrivetekniske fagudtryk og gøre det konsekvent på tværs af alle artikler. Nogle af mine valg er oplagte, mens andre ikke er nær så udbredte som de uoversatte betegnelser er på dansk grund, men det hænger ofte sammen med mine underlæggende tanker om at gøre det lidt jeg kan for at forhindre domænetab; hvis du mener at et oversættelsesvalg kan forbedres, må du meget gerne kontakte mig.

De oversættelser jeg har valgt til leksikonnet kan du finde herunder. Kursiv angiver de primære oversættelser når flere muligheder er angivet.

Engelsk Dansk
antagonist modstander
character person
character arc personudvikling(en)
character development
character flaw karakterbrist
elemental genre elementalgenre
flashback tilbageblik
foreshadow varsle, forud antyde, forudane, bebude
foreshadowing forudgreb, varsel, antydning, forudanelse, foreshadowing
inciting incident ansporende begivenhed
hook krog
midpoint midtpunkt
milestone milepæl
outline disposition
payoff udbytte
pinch point klemningspunkt
plot (hoved)handling
plot point vendepunkt
point of no return benyttes især om første vendepunkt i tre-akter-modellen, men bruges også nogle gange om midtpunktet; i begge tilfælde vil den mere præcise betegnelse blive brugt
progress fremdrift
protagonist hovedperson
quest færd, rejse
red herring vildspor
setting miljø
setup & payoff spor & udbytte
at stake / stakes på spil / hvad der er på spil
subplot sidehandling
subtext dybere mening, undertekst
suspension of disbelief uden egentlig dansk pendant, men vil ofte blive omskrevet til indlevelse eller lade sig opsluge af historien e.lign.
twist uventet drejning, uventet udvikling, twist
want and need lyst og behov, have lyst til og behøve, begær og behov, begære og behøve
cold open(ing) in medias res

Pronominer

På dansk findes der endnu ikke noget etableret kønsneutralt pronomen for tredje person ental, men kun han og hun. Da fiktive personer alligevel er konstruktioner der ikke er kønnede før forfatteren beslutter sig for at gøre det, benytter Skrivekunst.dk den lidt unaturligt klingende den om fiktive personer der ikke allerede er tildelt et køn af en forfatter. Alternativerne er at tildele den fiktive person køn på forhånd med al den ubevidste bagage det pådutter læseren, vilkårligt skifte mellem han og hun med den mentale forvirring der følger med, benytte endnu ikke etablerede pronominer så som hen, eller benytte de og dem som ikke giver mulighed for at skelne mellem ental og flertal. Jeg anser hverken alternativerne eller min beslutning for at være uden både fordele og ulemper, og hvis du ønsker at argumentere for et andet valg end det jeg har truffet, må du gerne kontakte mig.

Brug af cookies

Læs mere.

Ophavsret og brug af tekster fra Skrivekunst.dk

Alt indhold er på skrivekunst.dk er skrevet af Bjarke Sølverbæk medmindre andet er angivet. Hvis du ønsker at genbruge indhold herfra, må du meget gerne tage kontakt.

Hjemmesideikonet er lavet af Freepik fra www.flaticon.com.

Læs mere.

Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.